เทศบาลตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.taphraya.go.th
 
 
  แจ้งเปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2564 ในรูปแบบ...[วันที่ 2021-11-10][ผู้อ่าน 66]
 
  ปิดปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลตาพระยา[วันที่ 2021-10-07][ผู้อ่าน 92]
 
  ประเพณีแซนโฎนตา 2564[วันที่ 2021-10-05][ผู้อ่าน 164]
 
  เยี่ยมตลาดคลองถมตาพระยาวันอาทิตย์[วันที่ 2021-09-19][ผู้อ่าน 100]
 
  ทำการซ่อมท่อปะปาที่ชำรุด[วันที่ 2021-09-15][ผู้อ่าน 86]
 
  ปรับภูมิทัศน์ ตัดแต่งต้นไม่ที่บดบังการจราจร ณ หน้า...[วันที่ 2021-09-14][ผู้อ่าน 66]
 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการปลดป้ายที่กั...[วันที่ 2021-07-19][ผู้อ่าน 92]
 
  เจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลตำบล​ตาพระยา ออกรับผู...[วันที่ 2021-05-18][ผู้อ่าน 129]
 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์[วันที่ 2021-05-17][ผู้อ่าน 118]
 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมทำการเปลี่ยนถังขยะที่ชำร...[วันที่ 2021-05-17][ผู้อ่าน 106]
 
  จุดคัดกรองตลาดสดเทศบาลตำบลตาพระยา[วันที่ 2021-05-14][ผู้อ่าน 92]
 
  ทำความสะอาดระเบียงและหลังคา เพื่อให้บริเวณตลาดสดสะ...[วันที่ 2021-05-14][ผู้อ่าน 75]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13