เทศบาลตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.taphraya.go.th
 
 
  เยี่ยมตลาดคลองถมตาพระยาวันอาทิตย์[วันที่ 2021-09-19][ผู้อ่าน 1]
 
  ทำการซ่อมท่อปะปาที่ชำรุด[วันที่ 2021-09-15][ผู้อ่าน 1]
 
  ปรับภูมิทัศน์ ตัดแต่งต้นไม่ที่บดบังการจราจร ณ หน้า...[วันที่ 2021-09-14][ผู้อ่าน 3]
 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการปลดป้ายที่กั...[วันที่ 2021-07-19][ผู้อ่าน 29]
 
  เจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลตำบล​ตาพระยา ออกรับผู...[วันที่ 2021-05-18][ผู้อ่าน 51]
 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์[วันที่ 2021-05-17][ผู้อ่าน 52]
 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมทำการเปลี่ยนถังขยะที่ชำร...[วันที่ 2021-05-17][ผู้อ่าน 49]
 
  จุดคัดกรองตลาดสดเทศบาลตำบลตาพระยา[วันที่ 2021-05-14][ผู้อ่าน 46]
 
  ทำความสะอาดระเบียงและหลังคา เพื่อให้บริเวณตลาดสดสะ...[วันที่ 2021-05-14][ผู้อ่าน 33]
 
  เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลตาพระยา ทำการซ่อมแซมถน...[วันที่ 2021-05-14][ผู้อ่าน 34]
 
  ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2564[วันที่ 2021-05-12][ผู้อ่าน 46]
 
  แจ้ง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก[วันที่ 2021-04-16][ผู้อ่าน 63]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13