เทศบาลตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.taphraya.go.th
 
 
  เจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลตำบล​ตาพระยา ออกรับผู...[วันที่ 2021-05-18][ผู้อ่าน 21]
 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์[วันที่ 2021-05-17][ผู้อ่าน 20]
 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมทำการเปลี่ยนถังขยะที่ชำร...[วันที่ 2021-05-17][ผู้อ่าน 22]
 
  จุดคัดกรองตลาดสดเทศบาลตำบลตาพระยา[วันที่ 2021-05-14][ผู้อ่าน 21]
 
  ทำความสะอาดระเบียงและหลังคา เพื่อให้บริเวณตลาดสดสะ...[วันที่ 2021-05-14][ผู้อ่าน 16]
 
  เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลตาพระยา ทำการซ่อมแซมถน...[วันที่ 2021-05-14][ผู้อ่าน 15]
 
  ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2564[วันที่ 2021-05-12][ผู้อ่าน 20]
 
  แจ้ง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก[วันที่ 2021-04-16][ผู้อ่าน 44]
 
  โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าประจ...[วันที่ 2021-04-16][ผู้อ่าน 41]
 
  เทศบาลตำบลตาพระยาเข้าร่วมกิจกรรม วันพระราชทานธงชาต...[วันที่ 2020-09-28][ผู้อ่าน 143]
 
  โครวการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ...[วันที่ 2020-01-23][ผู้อ่าน 120]
 
  ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่...[วันที่ 2020-01-01][ผู้อ่าน 223]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13