เทศบาลตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.taphraya.go.th
 
 
 


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการปลดป้ายที่กักกันตัว


วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการปลดป้ายที่กักกันตัว บ้าน ดาบตำรวจสุข ผาสุข เนื่องจากกักตัวครบกำหนดเป็นเวลา 14 วัน พร้อมกับมอบหนังสือรับรองการกักตัวเป็นที่เรียบร้อย

2021-10-07
2021-10-05
2021-09-19
2021-09-15
2021-09-14
2021-07-19
2021-05-18
2021-05-17
2021-05-17
2021-05-14