เทศบาลตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.taphraya.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 113 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แจ้งจัดการเรียนการสอนแบบ ON-HAND [ 7 ต.ค. 2564 ]39
2 ขายทอดตลาด (ประมูลด้วยวาจา) พัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ [ 28 มิ.ย. 2564 ]99
3 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์จากกองคลังเทศบาลตำบลตาพระยา [ 18 พ.ค. 2564 ]97
4 ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงาน [ 10 ก.พ. 2564 ]116
5 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 8 ม.ค. 2564 ]119
6 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลตาพระยา [ 28 ธ.ค. 2563 ]55
7 ข้อมูลทั่วไปของแหล่งกำเนิดเสียในเขตเทศบาลตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว [ 12 ต.ค. 2563 ]56
8 ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) [ 24 ส.ค. 2563 ]98
9 ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) [ 24 ส.ค. 2563 ]97
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้า สำนักงานเทศบาลตำบลตาพระยา [ 16 ก.ค. 2563 ]94
11 การปิดประกาศและประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนผังเมืองรวมชุมชนชายแดนตาพระยา จังหวัดสระแก้ว [ 2 ก.ค. 2563 ]118
12 กิจกรรม ด้านคุณธรรมจริยธรรมการสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ และการบำเพ็ญประโยชน์ [ 15 มิ.ย. 2563 ]49
13 ประกาศจากเทศบาล เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 1 พ.ค. 2563 ]55
14 หนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 9 มี.ค. 2563 ]49
15 บัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 2 มี.ค. 2563 ]46
16 ประกาศเทศบาลตำบลตาพระยา เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓ [ 30 พ.ย. 2562 ]46
17 ประกาศเทศบาลตำบลตาพระยา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลตาพระยา [ 17 ต.ค. 2562 ]46
18 แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมินและพนักงานเก็บภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 15 ต.ค. 2562 ]48
19 ประกาศเทศบาลตำบลตาพระยา เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 3 ต.ค. 2562 ]49
20 กำหนดการออกสำรวจข้อมูลภาคสนามงานจัดเก็บและพัฒนารายได้ แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน [ 1 ต.ค. 2562 ]47
 
หน้า 1|2|3|4|5|6