เทศบาลตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.taphraya.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภา
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตาพระยา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 [ 14 ส.ค. 2563 ]62
2 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตาพระยา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 [ 14 พ.ค. 2563 ]72
3 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตาพระยา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 [ 25 ก.พ. 2563 ]71
4 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตาพระยา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 [ 29 พ.ย. 2562 ]69
5 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตาพระยา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]66
6 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตาพระยา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2/2562 [ 23 ส.ค. 2562 ]66
7 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตาพระยา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 [ 12 ส.ค. 2562 ]70
8 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตาพระยา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 [ 30 พ.ค. 2562 ]69
9 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตาพระยา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 [ 19 ก.พ. 2562 ]68
10 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตาพระยา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ [ 21 ก.ค. 2557 ]73
11 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 2557 [ 10 เม.ย. 2557 ]73
12 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตาพระยา สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ [ 5 ก.ค. 2554 ]74
13 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตาพระยา(ครั้งแรก) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ [ 5 ก.ค. 2554 ]71
14 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตาพระยา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 [ 30 พ.ย. 542 ]60