เทศบาลตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.taphraya.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 50 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาสที่ ๓) [ 5 ก.ค. 2564 ]22
2 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน [ 1 เม.ย. 2564 ]68
3 รายงานรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 15 ธ.ค. 2563 ]72
4 ปรับปรุงงบแสดงผลดำเนินงานงบประมาณ 2560 [ 25 ต.ค. 2560 ]68
5 รายงานงบการเงินประจำปี 2559 [ 1 ธ.ค. 2559 ]71
6 รายงานประมาณการรายรับ [ 14 ก.ย. 2559 ]58
7 รายงานงบการเงินประจำปี 2558 [ 8 ธ.ค. 2558 ]71
8 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่าย วันที่ 31 มีนาคม 2558 [ 1 เม.ย. 2558 ]69
9 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่าย วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 [ 2 มี.ค. 2558 ]70
10 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่าย วันที่ 31 มกราคม 2558 [ 2 ก.พ. 2558 ]72
11 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่าย วันที่ 31 ธันวาคม 2557 [ 1 ม.ค. 2558 ]67
12 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่าย วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 [ 1 ธ.ค. 2557 ]68
13 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่าย วันที่ 31 ตุลาคม 2557 [ 3 พ.ย. 2557 ]68
14 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่าย วันที่ 31 สิงหาคม 2557 [ 31 ส.ค. 2557 ]70
15 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่าย วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 [ 31 ก.ค. 2557 ]67
16 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่าย วันที่ 30 มิถุนายน 2557 [ 30 มิ.ย. 2557 ]69
17 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่าย วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 [ 30 พ.ค. 2557 ]69
18 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่าย วันที่ 30 มีนาคม 2557 [ 30 เม.ย. 2557 ]70
19 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่าย วันที่ 31 มีนาคม 2557 [ 31 มี.ค. 2557 ]67
20 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่าย วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 [ 28 ก.พ. 2557 ]68
 
หน้า 1|2|3