เทศบาลตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.taphraya.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 127 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น [ 21 ก.ค. 2558 ]76
42 การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน [ 21 ก.ค. 2558 ]76
43 การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย [ 21 ก.ค. 2558 ]74
44 การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร [ 21 ก.ค. 2558 ]75
45 การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ [ 21 ก.ค. 2558 ]76
46 การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น [ 21 ก.ค. 2558 ]76
47 การรับแจ้งการตายเกินกำหนด [ 21 ก.ค. 2558 ]74
48 การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น [ 21 ก.ค. 2558 ]76
49 การรับแจ้งการเปลี่่ยนแปลงการจัดการศพ [ 21 ก.ค. 2558 ]76
50 การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม [ 21 ก.ค. 2558 ]76
51 การรับแจ้งการย้ายเข้า [ 21 ก.ค. 2558 ]77
52 การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานานและไม่รู้ว่าอยู่ที่ใด [ 21 ก.ค. 2558 ]76
53 การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ [ 21 ก.ค. 2558 ]77
54 การรับแจ้งการย้ายปลายทาง [ 21 ก.ค. 2558 ]73
55 การรับแจ้งการย้ายออก [ 21 ก.ค. 2558 ]75
56 การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง [ 21 ก.ค. 2558 ]75
57 การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า [ 21 ก.ค. 2558 ]75
58 การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน [ 21 ก.ค. 2558 ]75
59 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดเป็นบุคคลธรรมดา [ 21 ก.ค. 2558 ]76
60 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า [ 21 ก.ค. 2558 ]76
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7