เทศบาลตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.taphraya.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 127 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 21 ก.ค. 2558 ]76
82 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) [ 21 ก.ค. 2558 ]79
83 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต) [ 21 ก.ค. 2558 ]85
84 การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ค ลักษณะที่1, ง และ จ ลักษณะที่1) [ 21 ก.ค. 2558 ]77
85 การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สอง [ 21 ก.ค. 2558 ]79
86 การทดสอบถังครบวาระยะที่ ๑ ขั้นตอนการแจ้งการทดสอบและตรวจสอบ [ 21 ก.ค. 2558 ]83
87 การทดสอบถังครบวาระยะที่ ๒ ขั้นตอนการเห็นชอบผลการทดสอบและตรวจสอบ [ 21 ก.ค. 2558 ]85
88 การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 [ 21 ก.ค. 2558 ]81
89 การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี [ 21 ก.ค. 2558 ]83
90 การแจ้งหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี [ 21 ก.ค. 2558 ]79
91 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อย้ายอาคาร [ 21 ก.ค. 2558 ]83
92 การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 [ 21 ก.ค. 2558 ]78
93 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน [ 21 ก.ค. 2558 ]78
94 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 21 ก.ค. 2558 ]84
95 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 21 ก.ค. 2558 ]81
96 การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34 [ 21 ก.ค. 2558 ]84
97 การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 [ 21 ก.ค. 2558 ]77
98 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 [ 21 ก.ค. 2558 ]84
99 การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 [ 21 ก.ค. 2558 ]78
100 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 21 ก.ค. 2558 ]78
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7