เทศบาลตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.taphraya.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 36 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสําคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจําไตรมาสที่ 2 [ 20 เม.ย. 2564 ]72
2 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 18 ก.ค. 2562 ]70
3 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 12 ก.พ. 2562 ]67
4 เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหน้าวัดพรหมสุวรรณ [ 28 มิ.ย. 2560 ]75
5 สอบราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 แรงม้า [ 8 มี.ค. 2560 ]71
6 เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาพร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกาย [ 18 ก.พ. 2558 ]70
7 เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอยจีรวัฒน์ฝั่งบ้านครูแดง [ 18 ก.พ. 2558 ]67
8 เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนพร้อมติดตั้ง ขนาด 48,000 BTU จำนวน 3 เครื่อง [ 4 ก.พ. 2558 ]69
9 เรื่อง สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลตาพระยา [ 24 ก.ค. 2557 ]74
10 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผลผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ [ 18 ธ.ค. 2556 ]71
11 ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ พร้อมโครงหลังคาโค้งกรองแสง [ 25 พ.ย. 2556 ]71
12 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ พร้อมโครงการหลังคาโค้งกรองแสง หมู่ที่ 1 ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว [ 5 พ.ย. 2556 ]72
13 ประปาศเรื่อง รายชื่ผู้ค้าที่ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องพ่นสารเคมีหมอกควัน [ 8 ต.ค. 2556 ]57
14 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างป้ายพร้อมรั้วฯ [ 29 ก.ย. 2556 ]67
15 ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลตาพระยา [ 12 ก.ย. 2556 ]71
16 ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องพ่นสารเคมีหมอกควัน [ 10 ก.ย. 2556 ]69
17 ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [ 22 ส.ค. 2556 ]72
18 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ชนะการสอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุ [ 15 ก.ค. 2556 ]70
19 ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุ [ 14 มิ.ย. 2556 ]69
20 ประกาศ เรื่องรายชื่อผลผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างป้ายพร้อมรั้วอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลตาพระยา [ 5 เม.ย. 2556 ]66
 
หน้า 1|2