เทศบาลตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.taphraya.go.th
 
 
เทศบัญญัติ
ข้อมูลทั้งหมด 67 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ภาคผนวก [ 21 ก.ย. 2564 ]12
2 ข้อมูลทั่วไป [ 21 ก.ย. 2564 ]11
3 ส่วนที่ 1 [ 21 ก.ย. 2564 ]11
4 คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 21 ก.ย. 2564 ]11
5 คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายรับ) [ 21 ก.ย. 2564 ]10
6 คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่าย) [ 21 ก.ย. 2564 ]12
7 ส่วนที่ 2 [ 21 ก.ย. 2564 ]11
8 บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 21 ก.ย. 2564 ]14
9 บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน [ 21 ก.ย. 2564 ]9
10 บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล [ 21 ก.ย. 2564 ]10
11 รายงานประมาณการรายรับ [ 21 ก.ย. 2564 ]9
12 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ [ 21 ก.ย. 2564 ]11
13 รายงานประมาณการรายจ่าย [ 21 ก.ย. 2564 ]9
14 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย [ 21 ก.ย. 2564 ]13
15 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย [ 21 ก.ย. 2564 ]12
16 คำแถลงงบประมาณ ประจำปี 2563 [ 1 พ.ย. 2562 ]67
17 คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 พ.ย. 2562 ]68
18 คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 พ.ย. 2562 ]68
19 คำแถลงงบประมาณ ประจำปี 2562 [ 19 ก.ย. 2561 ]69
20 คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 19 ก.ย. 2561 ]68
 
หน้า 1|2|3|4