เทศบาลตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.taphraya.go.th
 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบคำร้องขอแจ้งบ้าน/ห้องว่าง ยกเลิกกิจการ / บ้านเช่า [ 24 ก.ค. 2557 ]71
2 แบบขออนุญาตใช้อาคารสถานที่ [ 24 ก.ค. 2557 ]70
3 แบบคำร้องทั่วไป [ 24 ก.ค. 2557 ]68
4 แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจการเบิกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ [ 7 มิ.ย. 2555 ]70
5 แบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 6 มิ.ย. 2555 ]71