เทศบาลตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.taphraya.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน


คู่มือประชาชน ตามพระราชบัณญัติอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

    รายละเอียดข่าว

คู่มือประชาชน ตามพระราชบัณญัติอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

    เอกสารประกอบ คู่มือประชาชน ตามพระราชบัณญัติอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ก.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : ทต.ตาพระยา