เทศบาลตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.taphraya.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน


การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีแก้ไขรายการสัญชาติ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีแก้ไขรายการสัญชาติ
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ก.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : ทต.ตาพระยา