เทศบาลตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.taphraya.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


รายงานการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุตามแบบ (ผด.1) ของหน่วยงานเจ้าของเงิน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุตามแบบ (ผด.1) ของหน่วยงานเจ้าของเงิน
 
2
    วันที่ลงข่าว
: 28 ก.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ทต.ตาพระยา