เทศบาลตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.taphraya.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ข้อมูลทั่วไปของแหล่งกำเนิดเสียในเขตเทศบาลตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

    รายละเอียดข่าว

ข้อมูลทั่วไปของแหล่งกำเนิดเสียในเขตเทศบาลตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา

จังหวัดสระแก้ว

***************************************************************************

เทศบาลตำบลตาพระยา มีจำนวน 4 ชุมชน มีเนื้อที 2.8 ตารางกิโลเมตร อาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ อบต. ใกล้เคียง   เทศบาลตำบลตาพระยา  มีเขตติดต่อ  ดังนี้

                    ทิศเหนือ          ติดต่อกับ  หมู่ที่ 1  ตำบลตาพระยา  (องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา)

                   ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ  หมู่ที่ 1 ตำบลตาพระยา   (องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา)

                     ทิศใต้           ติดต่อกับ  หมู่ที่ 12 ตำบลตาพระยา (องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา)

                   ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ  หมู่ที่ 2 ตำบลตาพระยา (องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา)

ประชาชนที่อยู่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลตาพระยา ประกอบอาชีพค้าขาย  ร้อยละ 45             ทำนาร้อยละ 20 รับจ้างร้อยละ 10 ข้าราชการร้อยละ 20 และอื่นๆ ร้อยละ 5 รายได้ของประชากรยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำ ผู้ประกอบการค้าส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการค้าขนาดเล็กเป็นของตัวเอง โดยมีร้านค้าของชำ 47             ร้าน  จำหน่ายอาหารเครื่องดื่ม 32 ร้านเสริมสวยและตัดผมชาย 19  สถานพยาบาล 3 แห่ง                 ธนาคาร 2 แห่ง   ตลาด 1 แห่ง ตลาดนัด 1 แห่ง โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง โรงเรียนมัธยมศึกษาจำนวน 1 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 1 แห่ง  ศูนย์บริการศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 1 แห่ง โรงพยาบาล 1 แห่ง

แหล่งที่มีระบบบัดน้ำเสีย  จำนวน 2 แห่ง

1.โรงเรียนตาพระยา

2.โรงพยาบาลตาพระยา

3.ตลาดสดตาพระยา

 

     เอกสารประกอบ ข้อมูลทั่วไปของแหล่งกำเนิดเสียในเขตเทศบาลตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ทต.ตาพระยา