เทศบาลตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.taphraya.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลตาพระยา

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลตาพระยา
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลตาพระยา 2
ขออนุมัติประชุมคณะกรรมการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลตาพระยา
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลตาพระยา
    วันที่ลงข่าว
: 28 ธ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ทต.ตาพระยา